Goda ledarskapet-

bli en förebild för dig själv och andra.

Utgångsläget är medveten närvaro. Genom att samtidigt träna förmågan till närvaro i nuet, skapas förutsättningar för ACT och att kunna aktivt välja vägen till det som är viktigt och till vad jag vill rikta min uppmärksamhet. ACT hjälper till att gå från ord till handling där fokus ligger på det som är meningsfullt och viktigt. Våra värderingar styr våra handlingar och ACT utgår från det som sker i nuet.

Ett talande citat kommer från Alice i Underlandet. I sagan har Alice gått vilse och frågar katten vilken väg hon ska ta. Katten frågar: ”Vart är du på väg?” och Alice svarar: ”Jag vet inte.” Kattens kloka svar blir då: ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”


Upplägg 20 veckorsprogram, individuell coaching med stöd av och att lära sig Act samt träna på medvdeten närvaro.

- en väg till att hantera stress, obalanser och närvaro i vardagen.


Syftet är att klienten efter 20 veckor har lärt sig Act och verktyg för medveten närvaro för att på egen hand kunna hantera b la stress och andra obalanser som kan uppstå både på den professionella och privata arenan, med stöd av Act och Medveten närvaro (mindfulness). Programmet utgår ifrån ett personligt helhetsperspektiv och utifrån klientens unika situation.


Kort om innehållet

Vi träffas vid 10 tillfällen, 2 timmar varannan vecka fördelat över 20 veckor.

Vara överens om och kartlägga önskad målbild och resultat efter 20 veckor med klienten.

Förstå och lära sig att använda ACT och medveten närvaro (Mindfulness) på daglig basis.

Programmet bygger på en strukturerad process där egen disciplin och träning utgör en viktig dimension och sker kontinuerligt i klientens dagliga liv.

Coachingens utgångsläge bygger på ett proaktivt förhållningssätt där 75% är upplevelse baserat på övningar och resterande fördjupning och grundande genom dialog.


Innehåll:

  • Coaching och stöd för att lära sig och förstå Act/medveten närvaro, 20 timmar
  • Lära sig ACT och medveten närvaro
  • Dokumentation och meditationer
  • Individuell skriftlig plan som tas fram tillsammans med klienten, arbete och mål fördelat över 20 veckor
  • Startdatum och tider planeras in enligt överenskommelse.

Kontakt för mer info och prisförslag

Niclas Kristiansson nk@niclask.se eller tele 070-5201694

Ansvarig för Programmet:

Niclas Kristiansson