Vill du skapa bra resultat och ha medarbetare som är motiverade och dedikerade....

Delaktighet och ansvar

  • Väl inne i teamet vill vi göra vårt bästa. Med rätt förutsättningar på plats, delaktighet och tillåtelse att få ta ansvar, blir och är vi som bäst.

Alla lika viktiga

  • Alla har lika värde och lika viktiga för att nå framgång. Ingen är mer betydelsefull än någon annan. Det bidrar till rättvis belöning och fokus ligger på det vi presterar och åstadkommer tillsammans, snarare än vem som har högst lön eller är stjärnan.

Tävla gärna emot andra team men inte inom teamet.

  • Intern tävlan inom teamet bidar till splittring av team och att stjärnor favoriseras. Tävlan emot andra team bidrar till att stärka team känslan och viljan att tillsammans lyckas med att uppnå sina mål.

Det här är bara några huvuddelarna i Prosocial och använda på rätt sätt kommer det att bidra till utveckling. Prosocial bygger på väl dokumenterad forskning och som bidrar till mer mening, glädje och ekonomisk framgång för individen, teamet och företaget.

NiclasK samarbeta med GoodWork som har hög kunskap och erfarenhet om Prosocial modellen.


För mer info och förslag kontakta mig på

nk@niclask.se eller tele +4670-5201694